/script/script

Бажання батьків - розумна дитина

Объявление

Хто шукає - той знаходить!

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Довідники, енциклопедії

Сообщений 41 страница 46 из 46

41

http://s019.radikal.ru/i634/1703/66/00c27a48d0bf.jpg
Назва: Хімія за тиждень. Металічні елементи та їх сполуки. Книга 6
Автор: Гранкiна Т. М., Іщенко Т. В.
Серія: Хімія за тиждень
Вид-во: ВГ «Основа»
Рік: 2012
ISBN: 978-617-00-1445-0
Формат: pdf
Кількість сторінок: 48
Розмір: 30,55 Мб
Мова: українська

Пропонований посібник є одним із десяти видань серії «Хімія за тиждень», зміст яких повністю відповідає шкільному курсу хімії. Навчальний матеріал поділено на шість частин: кожна частина відповідає одному дню вивчення. Займаючись лише півтори години на день (час стандартного репетиторського заняття), ви успішно оволодієте необхідними знаннями. Для цього потрібно зробити лише три кроки:
Крок 1. Перевірте свої знання. Якщо ви успішно впоралися із завданнями, можна сміливо переходити до матеріалу наступного дня. Якщо ні, то…
Крок 2. Цей матеріал потрібно знати. Він необхідний і на уроках у школі, і для успішного складання ЗНО на високий бал. Якщо ви вже все вивчили, переходьте до кроку 3.
Крок 3. Застосовуйте свої знання. Якщо за відведений час ви правильно відповіли на всі запитання цього етапу,  переходьте до навчального матеріалу наступного дня.
Успішно оволодівши матеріалом книг серії «Хімія за тиждень», ви отримаєте найкращі результати навчання за стислий термін.
Тема: «Металічні елементи та їх сполуки».
http://s019.radikal.ru/i629/1703/15/f4e3a00395cbt.jpg http://s020.radikal.ru/i721/1703/c0/02f634d1e67bt.jpg http://s018.radikal.ru/i525/1703/f1/4ea8e89fa518t.jpg
d o w n l o a d :

0

42

http://s018.radikal.ru/i513/1705/4b/a4d562dfb185.jpg
Назва: Хімія. Кишеньковий репетитор для абітурієнтів і старшокласників
Автор: Манфред Кубалла, Йоахім Кранц
Серія: Кишеньковий репетитор
ISBN: 978-966-10-0546-3
Вид-во: «Навчальна книга - Богдан»
Рік: 2011
Формат: pdf
Кількість сторінок: 240
Розмір: 36,44 Мб
Мова: українська

Пропонований кишеньковий репетитор з хімії є чудовим додатковим посібником при виконанні домашніх завдань і написанні рефератів, при підготовці до контрольних робіт, екзаменаційних тестів та тестів зовнішнього незалежного оцінювання. Адресується старшокласникам і абітурієнтам.
Зміст

Свернутый текст

Передмова
Будова атома
1 Модель Дальтона
2 Модель Томсона
3 Ядерна модель (модель Резерфорда)
4 Модель атома Бора
5 Модель будови електронних оболонок атомів
6 Хвильова модель
6.1 Основні властивості хвильової моделі
6.2 Зображення орбіталей
6.3 Періодична система елементів і хвильова модель
Хімічний зв'язок
1 Здатність атомів утворювати сполуки
1.1 Енергія йонізації та спорідненість до електрона
1.2 Валентність атомів
1.3 Електронегативність
2 Типи хімічного зв'язку
2.1 Йонний зв'язок
2.2 Металічний зв'язок
2.3 Ковалентний зв'язок
2.4 Водневий зв'язок
2.5 Вандерваальсова взаємодія (сила)
Енергетика хімічних реакцій
1 Перетворення енергії в хімічних реакціях
1.1 Ентальпія утворення сполук
1.2 Ентальпія утворення простих речовин
1.3 Ентальпія реакції
1.4 Енергія в проміжних реакціях
2 Зміна енергії при кристалізації і розчиненні
2.1 Внутрішня енергія кристалічних речовин
2.2 Теплота розчинення
3 Рушійна сила хімічних реакцій
3.1 Поняття ентропії
3.2 Ентропія простих речовин і сполук
3.3 Ентропія реакції
3.4 Вільна енергія реакції Гіббса
3.5 Зворотність реакції
Швидкість хімічних реакцій
1 Реакції в гетерогенному і гомогенному середовищі
2 Швидкість реакції
2.1 Визначення
2.2 Середня і миттєва швидкість
2.3 Опис швидкості реакції
2.4 Чинники, що визначають швидкість реакції
3 Вираження швидкості реакції
3.1 Молекулярність реакції
3.2 Порядок реакції
4 Каталіз
Хімічна рівновага
1 Характеристики хімічної рівноваги
1.1 Реакції рівноваги
1.2 Константа рівноваги
1.3 Визначення констант рівноваги
2 Чинники, що впливають на зміщення хімічної рівноваги
2.1 Зміна температури
2.2 Зміна тиску
2.3 Зміна концентрації
2.4 Принцип зміщення рівноваги
3 Рівновага розчинності
3.1 Залежність розчинності від температури
3.2 Добуток розчинності
Кислоти й основи
1 Визначення кислот і основ
1.1 Розвиток понять «кислоти» й «основи»
1.2 Теорія Бренстеда
1.3 Кислоти й основи, за Люїсом
2 Протолітична рівновага
2.1 Йонний добуток води
2.2 Водневий показник
2.3 Сила кислот і основ
2.4 Водневий показник розчинів солей
2.5 Буферні розчини
3 Нейтралізація
3.1 Нейтралізація слабких кислот і основ
3.2 Титрування кислот і основ
Окиснення і відновлення
1 Окисно-відновні реакції
1.1 Рівновага в окисно-відновних реакціях
1.2 Ступінь окиснення
1.3 Рівняння окисно-відновної реакції
2 Корозія
2.1 Кислотна корозія
2.2 Киснева корозія
2.3 Контактна корозія
2.4 Захист від корозії
3 Електрохімія
3.1 Гальванічні елементи
3.2 Електрохімічний ряд напруг металів
3.3 Батареї
3.4 Акумулятори
4 Електроліз
4.1 Напруга розкладу
4.2 Закони Фарадея
Класи органічних речовин
1 Вуглеводні
1.1 Алкани
1.2 Циклоалкани
1.3 Властивості вуглеводнів
1.4 Алкени та алкіни
1.5 Номенклатура вуглеводнів
1.6 Ароматичні вуглеводні (арени)
2 Галогеновуглеводні
2.1 Властивості галогеновуглеводнів
2.2 Застосування галогеновуглеводнів
3 Спирти, феноли й ефіри
3.1 Спирти
3.2 Феноли
3.3 Етери
4 Альдегіди і кетони
4.1 Назви альдегідів і кетонів
4.2 Структура карбонільної групи
4.3 Властивості альдегідів і кетонів
5 Карбонові кислоти
5.1 Назви карбонових кислот
5.2 Структура карбонових кислот
5.3 Властивості карбонових кислот
6 Естери
6.1 Класифікація естерів карбонових кислот
6.2 Назви естерів карбонових кислот
6.3 Властивості естерів
6.4 Жири
7 Мила й інші поверхнево-активні речовини
(миючі речовини)
7.1 Властивості мила й інших поверхнево-активних речовин
7.2 Дія мила й інших поверхнево-активних речовин
8 Вуглеводи
8.1 Класифікація вуглеводів
8.2 Моносахариди
8.3 Олігосахариди
8.4 Полісахариди
9 Протеїни (білки)
9.1 Амінокислоти
9.2 Пептидний зв'язок
9.3 Структура протеїнів
9.4 Властивості протеїнів
10 Пластмаси
10.1 Отримання пластмас
10.2 Структура і властивості пластмас
11 Барвники
11.1 Структурні ознаки молекул барвників
11.2 Класифікація барвників
Органічні реакції
1 Розрив атомних зв'язків
1.1 Гомолітичний розрив зв'язків
1.2 Гетеролітичний розрив зв'язків
2 Радикальні реакції
2.1 Радикальне заміщення
2.2 Радикальна полімеризація
3 Йонні реакції
3.1 Електрофільне приєднання
3.2 Елімінування
3.3 Нуклеофільне заміщення
3.4 Електрофільне заміщення
3.5 Алкілування
3.6 Електрофільне заміщення в заміщених аренів
3.7 Поліприєднання
4 Реакції естерифікації
Ізомерія органічних речовин
1 Що таке ізомерія?
2 Типи ізомерії
2.1 Ізомерія карбонового скелета
2.2 Ізомерія положення засмісника
2.3 Ізомерія положення кратного зв'язку
2.4 Функціональна ізомерія
2.5 Геометрична ізомерія
2.6 Оптична ізомерія
Аналіз органічних сполук
1 Визначення формули
1.1 Якісний аналіз
1.2 Кількісний аналіз
1.3 Визначення молярної маси
1.4 Визначення структурної формули
2 Визначення властивостей речовин
2.1 Виявлення спиртів
2.2 Виявлення альдегідів
2.3 Виявлення крохмалю і целюлози
2.4 Виявлення білків
Додаток
1 Величини та одиниці
2 Газові закони
3 Термодинамічні величини простих речовин і сполук
Стандартна ентальпія утворення ДНГ>298° і ентропія 5*298°
4 Розчини
5 Показники рКкисл. і рКосн. при 25 °С
Предметний покажчик
Періодична система елементів

http://i056.radikal.ru/1705/2f/2b623cc48401t.jpg  http://s019.radikal.ru/i601/1705/5d/3e291075309et.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1705/2f/27b8a49c0501t.jpg http://s019.radikal.ru/i639/1705/2f/27b8a49c0501t.jpg http://s018.radikal.ru/i528/1705/62/df067749be62t.jpg
d o w n l o a d :

0

43

http://s013.radikal.ru/i322/1710/54/460f1618ef63.jpg
Назва: Перлини зоряного неба (ua) / Жемчужины звездного неба (ru)
Автор: І.А.Климишин
Вид-во: К.: Радянська школа
Рік: 1981/ 1988
Стор.: 142+206
Формат: pdf, djvu
Розмір: 76,50 Мб
Мова: українська, російська

В популярній формі астроном, астрофізик Іван Антонович Климишин розповідає про різноманітні сузір'я, викладено зміст деяких старогрецьких міфів і легенд, пов'язаних з назвами сузір'їв.

В книге в популярной форме рассказывается о различных созвездиях. Излагается содержание некоторых древнегреческих мифов и легенд, с которыми связаны наименования созвездий, описываются наиболее интересные объекты в различных созвездиях. Издание книги на русском языке отличается от украинского (1981 г.) тем, что оно дополнено разделом «Перечень простейших астрономических наблюдений», а также приложениями. Для учащихся среднего и старшего школьного возраста
http://s018.radikal.ru/i524/1710/30/65aaf3f86370t.jpg
d o w n l o a d :

.

0

44

https://d.radikal.ru/d29/1805/70/7fb42d6c9dfa.jpg
Назва: Хімія за тиждень. Вуглеводні. Книга 7
Автор: Гранкiна Т. М., Іщенко Т. В.
Серія: Хімія за тиждень
Вид-во: ВГ «Основа»
Рік: 2012
ISBN: 978-617-00-1600-3
Формат: pdf
Кількість сторінок: 48
Розмір: 28,33 Мб
Мова: українська

Пропонований посібник є одним із десяти видань серії «Хімія за тиждень», зміст яких повністю відповідає шкільному курсу хімії. Навчальний матеріал поділено на шість частин: кожна частина відповідає одному дню вивчення. Займаючись лише півтори години на день (час стандартного репетиторського заняття), ви успішно оволодієте необхідними знаннями. Для цього потрібно зробити лише три кроки:
Крок 1. Перевірте свої знання. Якщо ви успішно впоралися із завданнями, можна сміливо переходити до матеріалу наступного дня. Якщо ні, то…
Крок 2. Цей матеріал потрібно знати. Він необхідний і на уроках у школі, і для успішного складання ЗНО на високий бал. Якщо ви вже все вивчили, переходьте до кроку 3.
Крок 3. Застосовуйте свої знання. Якщо за відведений час ви правильно відповіли на всі запитання цього етапу,  переходьте до навчального матеріалу наступного дня.
Успішно оволодівши матеріалом книг серії «Хімія за тиждень», ви отримаєте найкращі результати навчання за стислий термін.
Тема: «Вуглеводні».
https://c.radikal.ru/c30/1805/15/f50071af56c6t.jpg https://b.radikal.ru/b40/1805/93/810b10b43f14t.jpg https://a.radikal.ru/a28/1805/bb/70158027c187t.jpg
d o w n l o a d :

0

45

http://i51.fastpic.ru/big/2013/0320/e2/d112765a31177a3efb524cb81a9358e2.jpg
Назва: Чудеса світу. Шкільна енциклопедія
Автор: Тагліна Ю. С.
Серія: "Поза сторінками підручника"
ISBN: 978-611-540-304-2
Видавництво: Х.: «Ранок»
Рік: 2010
Кількість сторінок: 51
Формат: pdf
Розмір: 55 MB
Мова: Українська

У нашому світі повно чудес. Іноді здається, що диво — це щось із дитячих казок. Але деколи витвори людини бувають настільки вражаючими, незвичайними, що не лишається сумнівів: це — справжнє диво! Як не захопитися величчю Китайської стіни або стійкістю Єгипетських пірамід, які, здається, непідвладні плину часу? Але не тільки людина здатна творити дива. Блискотливі водоспади й мармурові печери, різнокольорові моря й безкрайні пустелі — всі ці дива створила сама природа, й можна тільки дивуватися їх розмаїттю. Ми запрошуємо в захоплюючий світ чудес, де крихітна непримітна рослина раптом може перетворитися на жахливого мисливця, зірки можна знайти не тільки на небі, але і в океанських глибинах, а трава виростає вище десятиповерхового будинку! За чудесами не потрібно їхати за тридев’ять земель. Якщо роздивитися навкруги, можна зрозуміти, що вони поруч! Україна таїть у собі загадку срібних степів, приховує тайни старовинних фортець і синьооких озер, пишається дивовижними пам’ятками своєї історії. Запрошуємо до цікавої подорожі по чудесах світу!

Завантажити:
**-- turbobit --**

0

46

https://d.radikal.ru/d08/1901/0f/4acc38a04087.jpg
Назва: Відкриття нашого Всесвіту
Укладач: Климишин Іван Антонович, Климишин О.І., Семак О.І.
ISBN : 978-966-10-2748-9
Вид-во: "Навчальна книга - Богдан"
Рік: 2012
Формат: pdf
Стор.: 112
Розмір: 48,71 Мб
Мова: українська

У книзі захоплююче (і — доступно!) викладено основні «відкриття Всесвіту»: Земля є «усього лише» планетою, поряд з іншими планетами, що обертаються навколо Сонця, а Сонце є однією з мільярдів зір і вони разом утворюють велетенську зоряну систему — Галактику, яка є лише піщинкою серед інших у Всесвіті, який до того ж розширюється... Видання розраховане на усіх тих читачів, які захоплюються астрономією і, можливо, мріють стати великими «відкривачами» Всесвіту.
Книга потрапила до рейтингу "9 нон-фікшн книжок із фізики й астрономії".
Зміст

Свернутый текст

Вступ
Перше відкриття: Земля має форму кулі
«... плаває в Океані»
Справжня форма Землі
Рецидиви дитячості
Перші землеміри
Уточнення
Царство Аїда
Скільки років Землі?
Сфери і «хвіст» Землі
Вражаюча допасованість
Не допустити б самознищення
Друге відкриття: Земля — «рядова» планета
«Блукаючі світила»
Земля — «центр світу»?
Модель Птолемея
Коперник «зрушив Землю»
Закони Кеплера
Докази знайдено!
Рух навколо Сонця — чому?
Від планет — до cупутників
Малі планети і комети
Камені з неба
Третє відкриття: замість тверді — безодня
Світ Платона — затісний
Не твердь, а безодня
Силою логіки
Масштаби Сонячної системи
Усе далі і глибше
Дві трагічні долі
Сфера, якої нема, — сплющена!
Четверте відкриття: Сонце — одна з мільярдів зір
Перші здогади
Параметри Сонця
Мова кольорів
З чого вони збудовані?
«Ліричний відступ»
Що там — у надрах?
Чому Сонце світиться?
Від центра до поверхні — як?
Мільярди сонць
«Шахова дошка астрономів»
Проблеми структури зір
Це — справжні карлики
П’яте відкриття: зорі «народжуються» і «вмирають»
Ще раз про сад
Влучні здогади
Підсистеми Галактики
Критерій Джинса
Прогноз для Сонця «та інших»
Спалах Наднової
Якщо зоря — подвійна
Шосте відкриття: Галактика — «піщинка» у Всесвіті
Це — галактики!
Зусиллями статистики
Розмаїття форм і активності
Прихована маса
«Світ галактик розширюється»
Квазари
Фізико-астрономічне перехрестя
«Космологія чекала Айнштайна»
У космічних просторах
«Інфляційний Всесвіт»
Про декілька Премій
Сьоме відкриття: Космос таки впливає на нас
«Вступне» про астрономію
Раціональне зерно
Сонце — зблизька
«Тонкощі впливу»
Про сарану, гризунів ... і Місяць
Проблема зміни клімату
«Насамкінець — про кінець»
Додаток
Елементи астрології
Вічний табель-календар

https://d.radikal.ru/d05/1901/7c/8b9d22ef7219t.jpg  https://a.radikal.ru/a06/1901/96/759b4ffdfe47t.jpg  https://b.radikal.ru/b15/1901/1a/2036a9247c6et.jpg  https://a.radikal.ru/a43/1901/aa/9df314af7d39t.jpg  https://c.radikal.ru/c15/1901/6a/4f697853634ct.jpg
DOWNLOAD:

turbobit  |  hitfile   |  katfile

0Создать форум © iboard.ws