/script/script

Бажання батьків - розумна дитина

Объявление

Прошу всіх вчителів та вихователів прочитати тему СПІЛЬНІ ПОКУПКИ перейти

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Бажання батьків - розумна дитина » ЗНО, ДПА минулих років » ДПА 4 клас. Завдання, відповіді


ДПА 4 клас. Завдання, відповіді

Сообщений 1 страница 10 из 11

1

Помічничок для підготовки до ДПА –2012 з української мови, читання та математики. 4 клас

збірники завдань

Українська мова. 4 клас
Українська мова. 4 клас (російська мова навчання)
Читання. 4 клас
Читання. 4 клас (з російською мовою навчання)
Читання українською мовою. 4 клас (з російською мовою навчання)
Математика. 4 клас (російською мовою навчання)
Математика. 4 клас
Російська мова. 4 клас (з російською мовою навчання)

ДПА 2014 (збірники завдань)

перейти до скачування

+1

2

http://cnml.com.ua/images/product_images/popup_images/1704_0.png
Назва: ДПА-2012. Українська мова. 4 клас
Автор:  Понамарьов Вашуленко Дубовик
Мова: Українська
Видавництво: Генеза
Формат: pdf
Розмір: 21 мб

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться з метою перевірки мовленнєвих умінь учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета. Вона проходитиме за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Пономарьова К. І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012) і складатиметься з семи завдань, різних за рівнем складності, серед яких: чотири тестові завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; одне відкрите завдання, виконання якого вимагає короткої письмової відповіді; текст для списування (55-60 слів); одне творче завдання – письмове зв’язне висловлювання на задану тему (5-7 речень).

    Оцінювання комбінованих контрольних робіт здійснюється таким чином: за кожне тестове завдання закритого типу ставиться 1 бал; відкрите завдання оцінюється 2 балами (якщо таке завдання виконано частково, учень одержує 1 бал); максимальна оцінка за списування тексту - 3 бали, якщо текст списано без помилок; 2 бали - якщо допущено 1-3 помилки; 1 бал - якщо допущено 4 і більше помилок; творче завдання оцінюється 3 балами: 1 бал за зміст висловлювання, 1 бал за використання виражальних засобів мови (порівнянь, епітетів, синонімів тощо), 1 бал за грамотність (враховуються помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою для початкової школи). Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 12.

turbobit.net

+1

3

http://cnml.com.ua/images/product_images/popup_images/1705_0.png

Назва: ДПА-2012. Українська мова. 4 клас (російська мова навчання)
Автор:  Понамарьов Вашуленко Дубовик
Мова: Українська
Видавництво: Генеза
Формат: pdf
Розмір: 22 мб

Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови, 4 кл. (Для ЗНЗ з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин), 2012

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться з метою перевірки мовленнєвих умінь учнів будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів із зазначеного предмета. Вона проходитиме за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Пономарьова К. І., Вашуленко М. С., Дубовик С. Г. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012) і складатиметься з семи завдань, різних за рівнем складності, серед яких: чотири тестові завдання закритого типу, що передбачають вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; одне відкрите завдання, виконання якого вимагає короткої письмової відповіді; текст для списування (55-60 слів); одне творче завдання – письмове зв’язне висловлювання на задану тему (5-7 речень).

    Оцінювання підсумкової контрольної роботи здійснюється так: за завдання закритого типу ставиться 1 бал; за завдання відкритого типу ставиться 2 бали (якщо таке завдання виконане частково - 1 бал); за переклад українською мовою - 2 бали (1 бал - якщо допущено 4 і більше помилок); за творче завдання - 3 бали (1 бал за зміст висловлювання, 1 бал за використання виражальних засобів мови (синонімів, порівнянь тощо), 1 бал за грамотність (ураховуються помилки лише на ті правила, вивчення яких передбачено навчальною програмою).  Загальноосвітнім навчальним закладам з навчанням мовами інших національних меншин пропонується чотири завдання, позначених зірочкою (*) у кожному варіанті контрольних робіт № 1, 2, 4, 11. Тексти, до яких подано ці завдання (контрольні роботи № 1, 11), також позначено зірочкою (*).

    Оцінювання підсумкової контрольної роботи здійснюється так: за завдання закритого типу виставляється 2 бали; за завдання відкритого типу - 3 бали; за творче завдання - 4 бали. Під час оцінювання створеного тексту враховуються: його відповідність заданій темі (1 бал), логіка викладу (1 бал), граматична й орфографічна правильність (2 бали). За наявності 4 таких помилок оцінка знижується на 1 бал, 5 і більше помилок - на 2 бали. В оцінюванні самостійно складеного діалогу беруться до уваги: відповідність змісту реплік-відповідей реплікам-запитанням (1 бал), орфографічна (1 бал) і граматична (2 бали) правильність. Максимальна сума балів за правильно виконану роботу - 12.

turbobit.net

0

4

http://cnml.com.ua/images/product_images/popup_images/1698_0.png
Назва: ДПА-2012. Читання. 4 клас
Автор: Вашуленко О.В
Рік: 2012
Видавник: Генеза
Сторінок: 88
Формат|Якість: pdf
Розмір: 41 мб

Державна підсумкова атестація з читання спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; уміння узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного. Атестація проходитиме за посібником «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Вашуленко О. В. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012). ДПА включатиме в себе тексти для самостійного читання та вісім завдань тестового характеру, а саме: п’ять завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; два завдання відкритого типу з короткою письмовою відповіддю на встановлення відповідності та на встановлення правильної послідовності; одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю.

    Контрольна робота триває 40 хв, з них: 5 хв - інструктаж учнів; 35 хв - самостійне виконання завдань. Оцінювання виконаної роботи здійснюється так. За правильне виконання завдань закритого типу 1-5 виставляється по 1 балу. Завдання відкритого типу 6 і 7 оцінюються в межах 2 балів кожне: 2 бали - завдання виконано правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність чи відповідність, план повністю відповідає тексту; 1 бал - завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтовано. Якщо завдання складається з двох частин, то виставляється по 1 балу за кожну правильно виконану частину завдання. Завдання 8 - творче - оцінюється в межах 3 балів. Ураховуються: зміст; логічність і послідовність викладу; висловлення (обґрунтування) власної думки, елементарних емоційно-оцінних суджень і ставлень; використання засобів художньої виразності. Бали за роботу з читання виставляються без урахування помилок за грамотність. Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу становить 12.

turbobit.net

Отредактировано Valentina (2012-03-03 18:36:36)

0

5

http://cnml.com.ua/images/product_images/popup_images/1699_0.png
Назва: ДПА-2012. Читання. 4 клас (з російською мовою навчання)
Автор: Воскресенська Н.О., Харченко О.Я.
Рік: 2012
Видавник: Генеза
Сторінок: 88
Формат|Якість: pdf
Розмір: 41 мб

  Державна підсумкова атестація з читання спрямована на перевірку розуміння учнями змісту прочитаного тексту; володіння літературознавчими поняттями на елементарному рівні; уміння узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); практичних умінь роботи над текстами різних жанрів (казкою, оповіданням, віршем, байкою, легендою); умінь виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного. ДПА включатиме в себе тексти для самостійного читання та вісім завдань тестового характеру, а саме: п’ять завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих; два завдання відкритого типу з короткою письмовою відповіддю на встановлення відповідності та на встановлення правильної послідовності; одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю.

    Оцінювання підсумкової контрольної роботи здійснюється так: за завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді виставляється 1 бал; за завдання відкритого типу з короткою відповіддю - 2 бали (якщо завдання виконане частково - 1 бал); за завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (творче) - З бали (враховуються: зміст, логічність і послідовність викладу; висловлення власної думки, елементарних емоційно-оцінних суджень; використання засобів художньої виразності).

    Загальноосвітнім навчальним закладам з навчанням мовами інших національних меншин пропонується шість завдань, позначених зірочкою (*), у таких контрольних роботах: № 1 (варіант 1); № 2 (варіант 1); № 3 (варіант 1); № 5 (варіант 1); № 6 (варіант 2); № 7 (варіанти 1, 2); № 9 (варіанти 1, 2); № 10 (варіант 2). Тексти, до яких подано ці завдання, також позначено зірочкою (*).

     Оцінювання підсумкової контрольної роботи здійснюється так: за завдання закритого типу виставляється 2 бали; за завдання відкритого типу, яке потребує записування відповіді, ставиться 4 бали. Максимальна кількість балів за правильно виконану роботу - 12.

turbobit.net

Отредактировано Valentina (2012-03-03 18:37:41)

0

6

http://cnml.com.ua/images/product_images/popup_images/1700_0.png

Назва: Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання, 4 кл. (Для ЗНЗ з російською мовою навчання), 2012 /Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по чтению, 4 кл. (Для ОУЗ с русским языком обучения), 2012
Автор: Лапшина І.М., Попова Т.Д.
Рік: 2012
Видавник: Генеза
Сторінок: 98
Формат|Якість: pdf
Розмір: 22 мб

Государственная итоговая аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы. В основу отбора содержания учебного материала, уровень освоения которого подлежит проверке, положены требования учебной программы по чтению для 1-4 классов по содержательным линиям «Круг чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Осознание жанровой специфики произведения», «Смысловой и структурный анализ текста», «Средства художественной выразительности, эмоционально-оценочное отношение читателя к содержанию произведения», «Творческая деятельность на основе прочитанного».

Итоговая контрольная работа по чтению состоит из текста для самостоятельного чтения и восьми заданий тестового характера, а именно: 5 заданий закрытого типа с выбором одного правильного ответа из трёх предложенных вариантов (задания 1-5); 2 задания открытого типа (задания 6, 7): с кратким письменным ответом, на определение соответствия, на восстановление правильной последовательности; одно задание открытого типа с развернутым письменным ответом (задание 8 - творческое).

Контрольная работа продолжается 40 мин, из них: 5 мин - инструктаж учащихся; 35 мин - самостоятельное выполнение заданий. За правильное выполнение заданий 1—5 выставляется по 1 баллу. Задания 6 и 7 оцениваются в пределах 2 баллов за каждое задание: 2 балла — задание выполнено правильно, дан полный обоснованный ответ, правильно определена последовательность или соответствие, план полностью отвечает тексту; 1 балл - задание выполнено частично, допущены неточности, ответ не обоснован; 0 баллов - ученик выполнил задание неправильно или не выполнил его. Если задание состоит из двух частей, то выставляется по 1 баллу за правильно выполненную каждую часть задания. Задание 8 оценивается в пределах 3 баллов. Учитывается содержание; логичность и последовательность изложения; выражение (обоснование) собственной мысли, элементарных эмоционально-оценочных суждений и отношений; использование средств художественной выразительности в высказывании. Баллы за работу по чтению выставляются без учёта ошибок за грамотность.

turbobit.net

0

7

http://cnml.com.ua/images/product_images/popup_images/1702_0.png
Назва: ДПА-2012. Математика. 4 клас (російською мовою начвчання)
Автор: Оноприенко О.В.
Рік: 2012
Видавник: Генеза
Сторінок: 88
Формат|Якість: pdf
Розмір: 23 мб

  Комбинированные контрольные работы предназначены для проведения государственной итоговой аттестации уча­щихся 4 класса по математике. Их содержание разработано на основе требований базовой учебной программы по математике для 1-4 классов (Программы для 1-4 классов средней общеобразовательной школы. — К.: Початкова школа, 2006; 2007). Контрольные работы позволяют определить уровень усвоения учащимися математических знаний, сформированности умений и навыков, способность применять изученный материал при выполнении заданий с числами, числовыми и буквенными выражениями, равенствами, неравенствами, уравнениями, величинами, геометрическими фигурами, решать сюжетные задачи. Каждая работа состоит из восьми заданий — пяти тестовых заданий закрытого типа с выбором одного правильного ответа из трёх предложенных вариантов (задания 1-5); двух заданий открытого типа с коротким письменным ответом (задания 6, 7); одного задания открытого типа с развёрнутым письменным ответом — сюжетной задачи (задание 8).

    Оценивание контрольной работы осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 13.04.11 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» таким образом: за правильное выполнение тестового задания закрытого типа ставится 1 балл; за задание открытого типа с кратким ответом — 2 балла (если такое задание выполнено частично — 1 балл); за правильно решённую задачу — 3 балла (если неправильно выполнено одно дей­ствие задачи, ставится 2 балла, если неправильно выполнены два действия — 1 балл). Максимальная сумма баллов за правильно выполненную работу составляет 12.

turbobit.net

0

8

http://cnml.com.ua/images/product_images/popup_images/1701_0.png
Назва: ДПА-2012. Математика. 4 клас
Автор: Оноприенко О.В.
Рік: 2012
Видавник: Генеза
Сторінок: 88
Формат|Якість: pdf
Розмір: 23 мб

Державна підсумкова атестація з математики проводиться з метою перевірки рівня засвоєння учнями математичних знань, сформованості умінь і навичок застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язування сюжетних задач. Вона проходитиме за посібниками: «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас» (авт. Онопрієнко О. В., Пархоменко Н. Є., Листопад Н. П.– К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012); «Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (російською мовою). 4 клас» (авт. Онопрієнко О. В., Пархоменко Н. Є., Листопад Н. П. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012). Складатиметься робота з восьми завдань – п’яти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих варіантів; двох завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю; одного завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – сюжетної задачі.

    За правильне виконання тестового завдання закритого типу ставиться 1 бал; за завдання відкритого типу з короткою відповіддю — 2 бали (якщо таке завдання виконано частково, — 1 бал); за правильно розв'язану задачу — 3 бали (якщо неправильно виконано одну дію задачі, ставиться 2 бали, якщо неправильно виконано дві дії, — 1 бал). Максимальна сума балів за правильно виконану роботу становить 12.

turbobit.net

0

9

http://cnml.com.ua/images/product_images/popup_images/1703_0.png

Назва: Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по русскому языку, 4 кл. (Для ОУЗ с русским языком обучения), 2012 / Збірник завдань для державної підсумкової атестації з російської мови, 4 кл.
Автор: Сильнова Е.С., Каневська Н.Г., Олійник В.Ф.
Рік: 2012
Видавник: Генеза
Сторінок: 90
Формат|Якість: pdf
Розмір: 22 мб

Предлагаемые в пособии комбинированные контрольные работы предназначены для итоговой аттестации учащихся 4 класса по русскому языку (язык обучения). Их содержание соответствует требованиям базовой учебной программы по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Комбинированные контрольные работы предназначены для проверки речевых и правописных умений учащихся, а также их способности применять языковые знания на практике. Проверка речевых умений осуществляется путем конструирования сочетаний слов, предложений, построения учащимися связного текста на заданную тему, которые должны быть написаны каллиграфически. Аттестационные контрольные работы по русскому языку состоят из 10 заданий, разных по уровню сложности: семь заданий закрытого типа, при выполнении которых ученику необходимо выбрать один правильный ответ из трех предлагаемых; два задания открытого типа, выполнение которых требует определенной самостоятельности: построение сочетания слов, конструирование предложения и др.; одно творческое задание - письменное связаное высказывание на определенную тему (5-7 предложений).

turbobit.net

0

10

http://s60.radikal.ru/i168/1203/ad/58c288dcf80a.jpg

Назва: Помічничок для підготовки до ДПА –2012 з української мови, читання та математики. 4 клас (це і є відповіді до збірників завдань)
Автор: Малінкіна В. М.
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 64
Формат: pdf
Розмір: 69 Mb

розвязки до збірників завдань ДПА 2012 року

Download | turbobit.net

0


Вы здесь » Бажання батьків - розумна дитина » ЗНО, ДПА минулих років » ДПА 4 клас. Завдання, відповіді


Создать форум © iboard.ws